KIROPRAKTIK

Kiropraktikens historia

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att göra med händerna. Kiropraktikens historia började för drygt 100 år sedan, då dess grundare D.D. Palmer (1845-1914) satte ryggradens funktion i samband med nervsystemet. Kiropraktiken har utvecklats vidare till att bli den tredje största primärvårdsgruppen i västvärlden efter läkare och tandläkare.

Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är ett primärvårdsgivande yrke med unika principer relaterade till funktion, hälsa och välmående. Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten. Kiropraktik fokuserar på att förbättra funktionen av kroppen och dess relation till nervsystemet och även funktionens roll vad gäller hälsa, kroppshållning och aktiviteter.

Akademisk bakgrund

Man ska inte kompromissa när det gäller akademisk utbildning och kompetens. Som internationellt utbildad har jag som legitimerad kiropraktor en femårig akademisk och internationellt erkänd universitetsutbildning. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i undersökning, diagnosticering och behandling av patienter. Efter avslutad utbildning och ytterligare ett års praktiktjänstgöring erhålls legitimation från Socialstyrelsen. Kiropraktik ingår numera i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap,  CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att yrkeskåren uppvisar hög säkerhet och vetenskapligt dokumenterad behandlingseffekt.

Som internationellt utbildad legitimerad kiropraktor är jag medlem i:
• LKR (Legitimerade Kiropraktorers
Riksorganisation)
• ECU (European Chiropractic Union)
• WFC (World Federation of Chiropractic),
som har medlemskap i WHO

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) är ett medlemsförbund i SRAT – som i sin tur är medlem i SACO – och företräder gruppen högskoleutbildade kiropraktorer i Sverige. Samtliga medlemmar är utbildade i utlandet, eftersom ingen skola i Sverige uppfyller de akademiska utbildningskraven fastställda av CCEI, den oberoende kontrollinstans som granskar kvalitén på internationella kiropraktorutbildningar. Det finns idag endast en grupp legitimerade kiropraktorer i Sverige med akademiskt och internationellt erkänd examen – LKR. Kiropraktorer har sedan 1989 haft legitimation utav socialstyrelsen men det dröjde till 2006 innan ett titelskydd tillkom. Detta medförde att i stort sett vem som helst kunde kalla sig för kiropraktor men inte för legitimerad kiropraktor. Så om du är osäker på om en kiropraktor har korrekt utbildning, kontrollera att denne är knuten till LKR.