BEHANDLING

Behandling

En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att återställa och upprätthålla normal funktion i leder, muskler och nervsystem. Detta innebär ofta att du som patient söker hjälp när du känner smärta eller obehag någonstans i kroppen. Besvären kan även arta sig som huvudvärk, yrsel, stickningar, domningar eller en brännande såväl som isande känsla i armar eller ben. Här följer några exempel på vad som kan behandlas effektivt med kiropraktik:

Ländrygg: ryggskott, ischias.
Nacke: huvudvärk, nackspärr, yrsel.
Skuldror: axelbesvär, musarm, sen- inflammationer.
Arm/hand: tennis-/golfarmbåge.
Ben/fot: knäskador, hälsporre, stukningar.

Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manuell justering, dvs behandling med olika exakta handgrepp,  men även annan manuell behandling förekommer. Behandlingsmetoderna är grundade i forskning och/eller beprövad erfarenhet. Antalet behandlingar som krävs innan du blir förbättrad/återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem.

Besöksrutiner

Första besöket
Du får berätta hur dina besvär har uppstått och utvecklat sig. Vi går även igenom andra eventuella besvär som du har eller har haft samt diskuterar ditt totala hälsotillstånd. Jag utför därefter en noggrann helkroppsundersökning som fokuseras på ditt nervsystem samt rörelseapparaten. Om det anses nödvändigt gör vi ytterligare undersökningar, beställer röntgen eller skickar dig vidare till lämplig vårdgivare, tex din vårdcentral. Jag samarbetar med röntgenavdelningen på Örebro Universitetssjukhus och har därför möjlighet att remittera till röntgen samt att beställa dina tidigare röntgenundersökningar.

Andra besöket
Vid andra besöket får du en grundlig genomgång av vad undersökningen visade samt en förklaring till varför du har dina besvär. Vi kommer överens om din personliga behandlingsplan och om hur jag som kiropraktor kan hjälpa dig på bästa sätt.  Jag ger råd och tips om hur du själv kan vara med och aktivt påverka läkningsprocessen positivt.

Återbesök
Nu när vi vet vad vi ska behandla tar återbesöken inte lika lång tid som de första två besöken, men det är ändå viktigt att sätta av tid, 15-20 min, så att du hinner med en promenad efter besöket. Rörelse direkt efter behandling har en mycket positiv effekt.