FRÅGOR OCH SVAR

Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?
En kiropraktor undersöker och behandlar olika funktionella besvär och smärttillstånd i kroppen. Främsta fokus är störningar på leder, nervsystem och muskler.
Exempel på besvär som oftast kan behandlas med framgång är smärta i nacke, axlar, rygg, armar och ben. Andra symptom kan behandlas med gott resultat är ischias, huvudvärk, yrsel, stelhet, domningar och utstrålande smärta.

Behandla långsiktigt eller bara vid smärtor?
När du väl har blivit återställd, gäller det att se till att besvären inte återkommer. Här är det mycket viktigt att du själv tar ansvar för att resultatet ska bli lyckat genom att ta hand om din kropp. För att du ska kunna upprätthålla god hälsa måste kroppen underhållas och tas om hand i vardagen. Dina främsta verktyg för detta är motion, god sömn, kost och ergonomi (att sitta, stå, ligga, och lyfta rätt etc.). Regelbundna kiropraktorbesök kan hjälpa för vissa.

Vi kan jämföra med exempelvis din tandvård: Förutom att gå på regelbundna kontroller (hos din tandläkare) bör du ju också borsta tänderna varje dag, använda tandtråd och tänka på vad du äter. Samma principer gäller för kroppen. Hos din kiropraktor får du hjälp med anpassade träningsprogram och ergonomisk rådgivning, samtidigt som du ser till att leder, muskler och nervsystem har de bästa förutsättningarna att fungera naturligt och normalt.

Hur fungerar kiropraktik?
Kiropraktik bygger på att kroppen är självläkande och självregulerande och har en medfödd förmåga att upprätthålla hälsa. Kroppens styrande system, nervsystemet, hjälper till med det genom kontroll av kroppens samtliga funktioner genom att sända ut och ta emot signaler från kroppens alla celler. Nervsystemet är intimt kopplat till ryggraden och dess funktion. Belastningar på kroppen kan störa ryggradens funktion och därmed störa dessa viktiga signaler. Störningarna kallar vi kiropraktorer för låsningar eller kiropraktiska subluxationer.

Vad är en justering?
En kiropraktisk justering är konsten att använda en specifik kraft i en specifik riktning på en led som är fixerad, ”låst” eller inte rör sig normalt. Enkelt förklarat kan man säga att justeringen stretchar en led i ett rörelseområde där leden blivit stel. En ledspecifik kiropraktisk justering kan innefatta en rad olika slags tekniker. En korrekt utförd justering normaliserar rörligheten i den led som förut varit stel. Syftet med denna naturliga metod är att förbättra funktionen i ryggraden så att irritationen minskar på omkringliggande strukturer såsom nerver och andra mjukdelar och resultatet blir att  kroppen lättare kan läka sig själv.

Vid en justering hörs oftast ett ”knakande” ljud när gas och vätska i leden förändras. Det kan liknas vid den effekt som ses när man öppnar en läskflaska eller när man tar bort en sugpropp. Det är alltså inga ben som går av eller går sönder. Detta ljud har sin uppkomst i en smörjande vätska, kallad synovialvätska, som separerar ledytorna i ryggen. Det finns flera alternativa behandlingstekniker som kan användas om man upplever detta ljud som obehagligt.

Gör en behandling ont?
Då kiropraktik är en verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsområdet, liknande träningsvärk. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner beskrivs som milda och med kort varaktighet.

Hur lång tid tar det att behandla mina besvär och bli bra?
Antalet behandlingar som krävs för att du ska bli bra beror på vilka besvär du har och hur allvarliga de är. Generellt kan man säga att ju längre tid du går med dina besvär desto längre tid tar läkningsprocessen. Vissa patienter upplever en förbättring nästan direkt. Andra upplever att det kan ta veckor eller ibland månader innan de känner sig bättre. Varje patient blir bättre i sin egen takt. Faktorer som kan påverka hur snabbt du blir bättre inkluderar din ålder, ditt övergripande hälsotillstånd, muskelstyrka, din diet samt din attityd. Det finns inga genvägar för att snabba på kroppens naturliga läkningsprocess, men det finns mycket du kan göra själv för att ge dig en god chans till en snabb bättring:

  • Lätt rörelse i form av promenader är viktigt. Försök gå minst 30 minuter varje dag på stigar eller i terrängen (helst ej på väg om möjligt).
  • Lär dig att sitta och lyfta rätt. Du kan utav oss även få speciella övningar för att effektivt träna upp ryggens stabiliserande muskulatur.
  • Lagom vila är också en viktig del i läkningsprocessen. Sov den tid du behöver och undvik att sova på magen..

Kan jag få behandling efter ryggkirurgi?
Ja, vi behandlar patienter som tidigare genomgått kirurgiska ingrepp. Vid tex en steloperation i ryggen bildas ofta ärrvävnad och en påverkan över och under den opererade nivån. Det är dessa områden vi fokuserar på vid behandling samtidigt som vi undviker det stelopererade området. Behandlingen involverar oftast mjukdelsbehandling, justering, ergonomisk rådgivning, samt förebyggande träning.